1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Gazdaságinformatikus szak (BSc)

 

A képesítés megnevezése:
gazdaságinformatikus (BSc)

 

A szak kreditértéke:
210 kredit

 

Tanterv

Forma Mérete Dátum
Nappali 238 Kbyte 2017.01.23.
táv 237 Kbyte 2017.01.23.

 

Gazdaságinformatikus szak a GDF-en

Képzési idő: 7 szemeszter

 

 

Képzési forma:

 • nappali
 • távoktatási

 

 

A képzés célja:

Gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő problémák megértésére és megoldására, az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére, az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának a növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségének megfelelő felügyeletére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második, MSc ciklusban történő folytatásához.

 

Várható szakiránysávok (specializációk):

 

 • Gazdasági és informatikai alkalmazások sáv: Ebben a sávban a hallgatók
  több, a mai informatikai  gyakorlatban rendszeresen előforduló területen kapnak az információs rendszerekről, azok alkalmazásáról ismereteket, hogy ezzel széle körű tudást szerezzenek. A hallgatók megismerkednek több speciális alkalmazási terület szakmai alapfogalmaival és problémakörével, illetve azok információs rendszereivel. Egyes üzleti tevékenységek megismeréséhez az MS Navision rendszer bemutatására nyújt lehetőséget, és a gyakorlatban elsajátítják a pénzügyi illetve beszerzési-eladási folyamatok lépéseit. Ezáltal alapokat kapnak az ezen a területen való továbbképzésükhöz és a mesterképzésbe való bekapcsolódáshoz is.

Főbb tárgyak, tantárgyi blokkok:

 • Természettudományi alapismeretek (matematika, statisztika, matematikai modellezés, stb.)

 • Gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, EU ismeretek, projektmenedzsment, vezetés és szervezés, stb.)

 • Szakmai törzsanyag

  • Szoftvertechnológiai modul (programozási alapok, vizuális programozás, a web-programozás alapjai, objektumorientált programfejlesztés, stb.)

  • Rendszertechnika modul (informatikai alapok, operációs rendszerek, számítógép architektúrák, számítógép hálózatok, stb.)

  • Információ rendszerek modul (informatikai rendszerek fejlesztése, döntéstámogató rendszerek, gazdasági és iparvállalati informatika, stb.)

 • Gazdasági és informatikai alkalmazások modul: e-business alkalmazások, web-marketing, statisztikai szoftverek, stratégiai és üzleti tervezés, stb.)

 • Szabadon választható tárgyak (kontrolling, mesterséges intelligencia, banki informatika, minőségmenedzsment, vállalati pénzügyek, stb.)

 

Mesterképzésre való felkészítés:

Azon hallgatók részére, akik a mesterszinten szándékoznak továbbtanulni, az MSc szintű gazdaságinformatikai programok ismeretében az 5. szemesztertől kezdve az MSc-re felkészítő speciális szemináriumokat hirdetünk meg, amelyeken a gazdasági tervezés és az elméleti informatika területén kaphat a hallgató mélyebb ismereteket.
Ezek mellett a hallgatók felvehetnek a szabadon választható tantárgyak keretében a tervbe vett mesterképzést meghirdető egyetemen, illetve egyetemeken is szaktárgyakat, amelyeket a megfelelő kredit értékkel a képzésbe beleszámítunk. Ezzel folyamatos átmenetet biztosítunk a mesterképzés felé. További lehetőségeket biztosítunk azzal, hogy a végzős hallgatóknak a velünk együttműködő oktatási és kutatási intézményekben is lehetővé tesszük a szakdolgozat elkészítését, ahol érdeklődő diákjaink közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az aktuális kutatási témákkal.

 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A gazdaságinformatikus BSc szintű szak iránti társadalmi és munkaerőpiaci igény markánsan megjelenik mind a munkáltatói, mind a hallgatói oldalon.
A gazdaságinformatikus szak olyan tudásterületen nyújt széleskörű elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek szükségletként merülnek fel a hazai és uniós piacokon informatikai és más ágazati profilban tevékenykedő, vállalatot irányító vagy működtető szakemberek körében. A felmérések szerint a munkaadók mindenekelőtt az informatikai és gazdasági folyamatokat menedzselni tudással és idegen nyelvi kompetenciákkal rendelkező, gyakorlatias szemléletű, fiatal diplomás alkalmazását részesítik előnyben. Tovább növelheti a foglalkoztatók érdeklődését az üzleti, értékteremtő folyamatok és az információtechnológia korszerű lehetőségeinek integrált alkalmazási képessége a szakon végzetteknél.