1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

20 éves a Gábor Dénes Főiskola

Jubileumi ünnepség a Gábor Dénes Főiskolán

 

 

A Gábor Dénes Főiskola fennállása 20. évfordulójának jubileumi ünnepséget 2012. június 5-én, a névadó Gábor Dénes születésének 112. évfordulóján rendezte a főiskola. A rendezvény védnöke Gyulai József akadémikus volt, a Gábor Dénes-díj kuratóriumának elnöke.

 

A meghívott vendégek, jelenlegi és volt hallgatók, oktatók 14.00 órától gyülekeztek a Gábor Dénes Főiskola Mérnök utcai épületének aulájában. Az aulában megtekinthették „A holográfia hajnala és horizontja” című kiállítást, amelyet a Novofer Alapítvány bocsátott a főiskola rendelkezésére a jubileumi ünnepség alkalmából. A rendezvény egyben a Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2012 rendezvénysorozat kiemelkedő eseménye is volt. Ebből az alkalomból a Kalmár teremben egy másik kiállítás megnyitására is sor került. A Gábor Dénes Főiskola diákjainak munkáiból rendezett kiállítást. Bognár Géza tudományos igazgató nyitotta meg.

 

A jubileumi ünnepség 15.00 órakor kezdődött a Gábor Dénes teremben. A vendégeket először Zárda Sarolta rektor asszony köszöntötte, aki előadásában beszámolt az elmúlt 20 év legfontosabb eseményeiről. Megemlítette, hogy a GDF megalakulásakor egyetlen informatikai szakon 500 hallgatóval kezdte meg az oktatást távoktatási tagozaton. Az elmúlt 20 év során közel tizenkétezren végezték el a főiskolát, szerezték meg diplomájukat. Megemlékezett a főiskola első főigazgatójáról, Kovács Magdáról, aki munkájával jelentősen hozzájárult a GDF megalakulásához és működéséhez. A rektor asszony kiemelte még azt az országos és határon túli konzultációs központ hálózatot, amelynek köszönhetően az elmúlt két évtizedben mintegy 60 ezer beiratkozott hallgatója volt a GDF-nek.

 

A rektori üdvözletet követően Gyulai József akadémikus, a Gábor Dénes-díj kuratóriumának elnöke tartott előadást „Húsz és száztizenkettő – egy örömteli pillanat” címmel. Köszöntötte a 20 éves főiskolát és megemlékezett a 112. éve született Gábor Dénesről.

 

Gazda István tudománytörténész, a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója, a Gábor Dénes Főiskola egykori tanára volt, aki a névadóra, Gábor Dénesre emlékezett. Gazda István személye azért is különleges főiskolánk számára, mert az ő segítségével sikerült felvenni a kapcsolatot Gábor Dénes örököseivel, és megszerezni hozzájárulásukat a név felvételéhez.  Gazda IstvánGábor Dénes és tudós magyar kortársai” címmel tartott nagysikerű, színvonalas előadást a Nobel-díjas tudósról és nem kevésbé híres barátairól.

 

Az utolsó szónok a GDF öregdiákja, jelenlegi tanára Kaczur Sándor volt, aki „diákszemmel” mutatta be a GDF-et. Felidézte a Ceglédi Konzultációs Központban töltött éveket, köszönetet mondott jeles tanárainak, és visszaemlékezett egy jeles napra, amikor három konzultációs központban (Szegeden, Budapesten és Cegléden) összesen négy vizsgát tett le sikeresen nem egészen tíz óra alatt.

 

Az ünnepi beszédeket kitüntetések átadása követte. A főiskola fenntartójának képviseletében Havass Miklós, a Gábor Dénes Főiskola egyik alapítójának a SZÁMALK Zrt-nek volt elnöke adta át a díjakat, amelyekkel azoknak a vállalatoknak kívánt köszönetet mondani a főiskola, akik lehetővé tették, hogy diákjaink jó felszerelt laboratóriumokban tanulhassanak, illetve azoknak a cégeknek, akik a legtöbb hallgatót küldték főiskolánkra.

 

A Főiskola az informatikai oktatás színvonalának emeléséért  Gábor Dénes Nívódíjat adományozott

 • az IBM Magyarország Kft-nek
 • a Microsoft Magyarország Kft-nek
 • a Novell Magyarország Kft-nek
 • az Apple Magyarországi oktatási képviselőjének, a MÉDÉSZ Kft-nek.

A főiskola a felhasználói támogatás elismeréseként Gábor Dénes emlékérmet adományozott

 • a BKV Zrt-nek
 • a MÁV Zrt-nek
 • a Magyar Posta Zrt-nek
 • a Magyar Telekom Nyrt-nek
 • a MOL Zrt-nek
 • az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-nek
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak,
 • az ORFK-nak és
 • az OTP Bank Zrt-nek.

A GDF a 20 éves évfordulóra  jubileumi emlékérmét bocsátott ki, amely érmékkel azokat a partnereiket ajándékoztuk meg, akik munkájukkal, tanácsaikkal vagy rendezvényeinken előadásokkal támogatták főiskolánkat. Jubileumi emlékérmét közel 100 fő kapott. A névsor innen tölthető le.

 

A jubileumi ünnepség első részének zárásaként az Óbudai Egyetem kancellárja, Gáti József kért szót. Méltatta a Gábor Dénes Főiskola elmúlt 20 éves tevékenységét, és az Óbudai Egyetem rektora nevében a Gábor Dénes Főiskola részére „Pro Universitas” kitüntetést adományozott az intézmények közötti együttműködés terén végzett, valamint a felsőoktatás fejlesztése érdekében kifejtett hosszú távú tevékenységért.  A kitüntetést Zárda Sarolta rektor asszony vette át, és köszönte meg.

 

Ezzel az ünnepség első része véget ért. A moderátor, Lengyel Zsuzsánna főtitkár a főiskola kertjébe invitálta a résztvevőket, ahol az ünnepség csúcspontjaként felavatásra került Gábor Dénes bronz mellszobra, Kampfl József szobrászművész alkotása. A szobrot a Gábor Dénes Főiskola állíttatta.

 

 

 

 

 

A szoborállítás költségeit részben adományokból fedeztük, az adományozók névsora – akik hozzájárultak nevük közléséhez:

 

Bagonyi Ákos László
Bucsku György
Czibik Péter János
Czigler Ferenc
Csepregi József
Csordás Zoltán
Csur József
Gyarmati Imre
Gyöngy Roland
Hámoriné Hamza Ilona
Harmath Sándor
  Klopfer Ervin Dr.
Koncz Krisztina
ifj. Kocsis Tamás
Kun Viktor
Lengyel Zsuzsánna
Ludman Tamás
M. Kovács Zsolt
Marcsa Antal
Márk László
Márkus Gábor
Mojzes Gábor
Náfrádi Zoltán
Nagy Károly Róbert
Németh Lajosné Dr.
Oláh Zoltán János
Párdányi Zoltán
Pazicska Gyula
Rehus Annamária
Rezi Tamás
Sebők Márta
Szarka Györgyi
Szaszovszky Olga
Szelezsán János Dr.
Szeróvay Gergely
Szűcs Attila
Tóth József János
Volter Gábor
Zárda Sarolta Dr.
Zeller István
Zsebi József

 

A szobrot a Gábor Dénes Főiskola professor emeritusa, a fenntartó kuratórium elnöke, Szelezsán János avatta fel.

 

 

Az oldott hangulatú ünnepség a fehér asztalnál folyatódott. A vendégek pezsgővel koccintottak a 20. születésnapra, a 20 éves emblémát és a főiskola épületét formázó tortát a rektor asszony vágta fel. Gyulai József professzor urat, az ünnepség védnökét idézve, „Vivat Academia!